Teagmháil / Contact
E-phost: micheal@anrinn.com

Fón: 087 7938709

Daonscoil na Mumhan
Coláiste na Rinne,
An Rinn,
Co. Phort Láirge

Comórtas Lógó na Daonscoile

Is mian leis an Daonscoil lógó nua a dhearadh agus táimid ag lorg duine chun an logó a dhearadh. Bronnfar duais bheag ar an mbuaiteoir. Seol d’iarracht chuig micheal@anrinn.com nó Míchéal Ó Drisleáin, Rúnaí, Daonscoil na Mumhan, Coláiste na Rinne, an Rinn, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge roimh an Aoine, 11 Lúnasa.

Daonscoil na Mumhan Cúrsa Gaeilge

20 - 25 Lúnasa 2017

Seachtain de chainteanna, imeachtaí agus craic i nGaeltacht na nDéise / A week of talks, activities and friendship in the Waterford Gaeltacht.

Clár/Programme   |   Suíomh/Location   |   Daonscoil   |   Cláraigh/Register   |   Aoíchainteoirí 2017


Daonscoil

Cuspóir agus Fealsúnacht
Bunaíodh Daonscoil na Mumhan mar sheachtain chaidrimh agus oideachais do dhaoine fásta a labraíonn an Ghaeilge - seacht lá ina shnaidhmfí forbairt chultúrtha agus foghlaim, cairdeas agus canadh, ceol agus cadráil, éisteacht le malairt tuairime agus lorg fios fátha. Sos é freisin ó thiaráil na bliana fada, saoire in aice na farraige.

Bíonn fís na hÉireann athGhaelaithe mar chúlra don Daonscoil agus déantar talamh slán de gur rí-thábhachtach don náisiún ár dteanga féin a bheith á labhairt.

Aims and History
The Munster Folk School was established in 1953 as an educational week for adults mostly. The educational methods used ensure a most enjoyable week is had by all - lectures, debates, symposia, classes for all levels of Irish language competence, poetry reading, recitals, recitation and poetry writing, art classes, a variety of games, swimming, hill walking, bus tours, music, choral singing and more.

A vision of Ireland where the Irish language flourishes imbues everything we do at the Daonscoil. As is obvious, all aspects of Irish culture are encouraged.

Stair na Daonscoile
I 1952 mhol Pádraig Ó hÍceadha, feirmeoir óg ó Dhúthalla, gur chóir tionól seachtaine do Ghaeilgeoirí a eagrú gach bliain. Ghlac Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge leis an moladh seo agus deineadh amhlaidh.

Le comhoibriú ón bhFear Mór, Bainisteoir Choláiste na Rinne sna Déise, bhí an chéad tionól sa Rinn. Agus is i gColáiste na Rinne a tionóladh gach Daonscoil ó shin i leith. Níor tugadh "Daonscoil" ar an ócáid go ceann tamaill agus ní bhíodh aon téama faoi leith don tseachtain sna blianta tosaigh. Ní ba dhéanaí socraíodh ar théama a roghnú don scoil. Mar shampla ba é téama 2002 "Caoga Bliain faoi Bhláth".

Lean Pádraig Ó hÍceadha mar Stiúrthóir na Daonscoile ó 1953 go 1999. Tá Pádraig Ó Dálaigh ina Chisteoir ó 1958 i leith. Bhí a lán daoine eile, leis, a chaith a ndúthracht leis an tionsnamh.

Ó 1996 i leith bíonn Daonscoil an Fhómhair i nGuagán Barra, in Iarthar Chorcaí. Deireadh seachtaine i Mí Dheireadh Fómhair a roghnaítear don ócáid seo.

Seoladh leabhar cuimhní in ómós do Phádraig Ó hÍceadha sa Rinn i 2002.

History of the Daonscoil
Since its inception in 1953 at the suggestion of a young farmer, Pádraig Ó hÍceadha, the Daonscoil has been held at Coláiste na Rinne (Ring College) in County Waterford. In later years, a debate and discussion theme has been set each year. In 2002, for example, to celebrate the Daonscoil's 50th Anniversary, the theme was "Caoga Bliain Faoi Bhláth".

An additional autumn Folk School has also been held since 1996 in Guagán Barra in County Cork. It, too, has a special theme.


Suíomh

Léarscáil/Map

Bíonn Daonscoil na Mumhan ar siúl i gColáiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach gach aon bhliain. Is suíomh an-oiriúnach í an Coláiste ar imeall Bhá Dhún Garbhán. Tá Dún Garbhán i ngiorracht cúpla nóiméad dón Choláiste. Tá tarraingt ar thránna fíoráille sa dúthaigh agus na Comaraigh mhaorga in aice láimhe.

Coláiste na Rinne Latitude: 52.050379 | Longitude: -7.590866

Coláiste na Rinne is located in Ring in the heart of Gaeltacht na nDéise in west Co. Waterford. It lies ten minutes drive off the national route numbered the N25 which connects Cork city (80Km) and Waterford City (50Km) and further to Rosslare harbour (90Km). There are several exits off the N25 which lead to Gaeltacht na nDéise and to Coláiste na Rinne. The most convenient is the route number R674 which leads off the N25 ten minutes outside the beautiful coastal town of Dungarvan in the direction of Cork.


Clár

Dé Domhnaigh - 20
4.00 i.n.ar aghaidh: CLÁRÚ
7.15 i.n.Oscailt Oifigiúil na Daonscoile
8.00 i.n.Amhránaíocht ar an sean-nós le Anne Mulqueen
9.00 i.n.Fáiltiú agus seisiún ceoil
Dé Luain - 21
9.30 r.n.Ranganna
11.45 r.n.Léacht an Lae : Seán Mac an tSíthigh
2.15i.n.Breatanais trí Ghaeilge: John Evans
7.15 i.n.Quiz Board / Ceardlann Rince
9.00 i.n.Filíocht agus amhránaíocht
Dé Máirt - 22
9.30 r.n.Ranganna
11.45 r.n.Léacht an Lae:
2.15i.n.Breatanais trí Ghaeilge: John Evans
2.15 i.n.Siúlóid Sléibhe - Na Comaraigh
8.00i.n.Seoladh "An Linn Bhuí XXI"
Dé Céadaoin - 23
9.30 r.n.Ranganna
11.45 r.n.Léacht an Lae: Pól Ruiséal
2.15i.n.Breatanais trí Ghaeilge: John Evans / Turas Bus
7.30 i.n.Céilí Mór
Déardaoin - 24
9.30 r.n.Ranganna
11.45 r.n.Léacht an Lae: Aisteoirí an tSean Phobail
2.15 i.n.Ceardlann Scríbhneoireachta / Filíochta
7.00 i.n.Aifreann na Daonscoile
8.30 i.n.Ceolchoirm na Daonscoile
Dé hAoine - 25
9.30 r.n.Ranganna
11.45 r.n.Léacht an Lae: Annraoi de Paor
2.00 i.n.Scaradh na gCarad

Táille gan fanacht sa Choláiste (i.e. Ranganna, léachtaí amháin): €90

# LáDaoine FástaMic LéinnPáistí
1€75€60€45
2€150€120€80
3€220€180€115
4€290€220€145
5€330€260€175Aoíchainteoirí 2017

DÉ LUAIN, 21 LÚNASA
Ruth Nic Aibhne

Teideal cainte - "Imigh leis an spás agus tiocfaidh sé thart"

Bhí Ruth Nic Aibhne ag obair mar iriseoir nuair a shocraigh sí staidéar a dhéanamh ar eolaíocht agus ar chumarsáid na heolaíochta. Fuair sí deontas ó Áisínteacht Spáis na hEorpa (ESA) le freastal ar an Ollscoil Spáis Idirnáisiúnta (ISU) in 2010 agus tá dlúthbhaint aici le cúrsaí spáis ó shin i leith. Fuair sí cuireadh chuig lainseáil deireanach an spástointeálaí mar bhall den leanúnacht méan sóisialta de chuid NASA. Oibríonn sí anois ar bhonn conraidh in oifig cumarsáide ESA san Ísiltír. Is ball foirne í de chuid ISU agus bhí sí ag obair ar an chúrsa samhraidh atá ag críochnú an tseachtain seo in Institiúd Teicneolaíochata Chorcaí, tar éis naoi seachtainí d'imeachtaí bríomhara.


DÉ MÁIRT, 22 LÚNASA
Seán Mac an tSíthigh

Teideal cainte: "An Ghaeltacht: Idir dhá shaol"

Iriseoir físe le Nuacht RTÉ agus TG4 é Seán Mac an tSíthigh. Bíonn cuid mhaith dá thuairiscí dírithe ar scéalta pobail agus an bhéim ar na pobail Ghaeltachta. Tá stiúrú agus léiriú déanta aige ar chláracha faisnéise agus sé atá ina láithreoir ar 'Béaloideas Beo',  sraith a craoltar ar TG4. Cuireann sé an-spéis sa stair áitiúil agus i gcúrsaí béaloideasa agus tá go leor foilsithe aige ar an ábhar. Tá céim MPhil (dírithe ar logainmneacha) bainte amach aige in Ollscoil Chorcaí. Is ó Bhaile an Fheirtéaraigh i gCorca Dhuibhne ó dhúchas dó agus is ann atá sé ag cur fé anois agus clann óg á thógaint aige féin agus a bhean chéile. 


DÉ CÉADAOIN, 23 LÚNASA
Pól Ruiséal

Teideal cainte: ‘Forbairt na Gaeilge mar theanga Eorpach dhomhanda i gcomhthéacs stair theangeolaíoch agus pholaitiúil na hÉireann’

Is Déiseach é Pól Ruiséal a rugadh agus a tógadh i bparóiste an Bhaile Dhuibh Uachtair in Iarthar Déise. Mhúin sé ó 1974 – 1978 i Roinn an Bhéarla, Ollscoil Lille na Fraince agus i Roinn na Fraincise, UCC. Mhúin sé sa Teanglann in UCC, i dteannta le Pádraig Tyers, Déiseach eile, ó 1978 amach. Bhí ina stiúrthóir ar Ionad na Gaeilge Labhartha, UCC ó 1995 –2015. I measc an iliomad éachtaí agus rólanna a chuir Pól i gcrích thar na blianta, bhí na cinn seo leanas:

  • Bunaitheoir agus Comheagraí an Árais Chónaithe Gaeilge, Áras Uí Thuama (1993 -     )
  • Stiúrthóir Dhún Chíomháin, Ionad Léinn Ollscoile sa Ghaeltacht
  • Bunaitheoir agus Comheagraí an chúrsa dioplóma ollscoile sa Ghaeilge Fheidhmeach/Ghnó (1998 -     )
  • Tionscnóir ar theagasc na Gaeilge in ollscoileanna thar lear (Ollscoil Lille sa bhFrainc, Krakow sa Phólainn, Ile de la Réunion san Aigéan Indiach Theas, A Coruna sa Spáinn, Ruhr Universiteit Bochum sa Ghearmáin etc.)
  • Údar na gCúrsaí Samhraidh  do Choláistí Chorca Dhuibhne Teo.
  • Údar agus Tiomsaitheoir ar Thuarascáil Bhliantúil Gaeilge UCC (1993 – 2013)

DÉARDAOIN, 24 LÚNASA
Aisteoirí an tSeanaphobail

Tá traidisiún na drámaíochta ag dul siar na blianta fada sa Sean Phobal agus cáil ar na drámaí ar fad a cuirtear ar stáitse. Déanann an grúpa seo iarracht speisialta chun an drámaíocht Gaeilge a choimeád beo sa cheantar agus bíonn siad go minic ag an bhFéile Náisiúnta Drámaíochta agus roinnt gradaim bainte amach thar na blianta. Bíonn Halla Colmáin lán go barra nuair a bhíonn dráma ar siúl ag Aisteoirí an tSean Phobail agus beidh buíon aisteoirí ann ar maidin chun roinnt píosaí a dhéanamh.


DÉ hAOINE, 25 LÚNASA
Annraoi de Paor

Teideal cainte: Béaloideas na Mumhan

Rugadh Annraoi de Paor i bPort Láirge. Chéimnigh sé mar innealtóir i gColáiste na hOllscoile, Átha Cliath i 1961 agus ghnóthaigh sé céim mháistreachta in Ollscoil Chalifornia i 1963. Fuair se léachtóireacht in Ollscoil Salford, Sasana an bhliain sin agus d’fhan sé ansin ag múineadh agus i mbun taighde go 1967, an bhliain inar ghnóthaigh sé an chéim PhD ó Choláiste na hOllscoile, Átha Cliath. D’fhill sé ar an Ollscoil úd ansin ar feadh dhá bhliain, gur ceapadh é ina Ollamh le hInnealtóireacht Rialúcháin i Salford. Ghnóthaigh sé an chéim DSc ó Choláiste na hOllscoile, Átha Cliath I 1974 agus d’fhill sé ar an ollscoil sin ag tús 1978 mar Ollamh le hInnealtóireacht Leictreach. Chuaigh sé ar scor i 2005 ach ta sé i mbun taighde i gcónaí. Bhí ina Chathaoirleach ar Dhaonscoil na Mumhan ó 2006 – 2015 agus tá sé faoi láthair ina Uachtarán ar Dhaonscoil na Mumhan.