Teagmháil / Contact
E-phost: aingealtoibin@gmail.com

Fón: 087 2969328

Seol an fhoirm thar n-ais go dtí:
Pádraig Mac Mathúna,
Cisteoir na Daonscoile,
Ascaill Chaoimhín de Barra,
Inis, Co. an Chláir.

Daonscoil na Mumhan Cúrsa Gaeilge

16-21 Lúnasa 2020


Cuid bhunúsach den Daonscoil is ea an teacht le chéile i nGaeltacht na Rinne, an comhluadar agus an chomhpháirtíocht; roinnt béiltí agus scéalta, greann agus comhbhá trí Gaeilge.Don dara bliain as a chéile beidh cosc orainn an sásamh sin a fháil de bharr na riachtanas a chuireann srianta an ghalair Covid 19 orainn.Is trua go mór linn sin.

Táimid i láthair na huaire ag obair ar phlean chun cainteanna, ranganna agus gníomhaíochtaí eile a sheoladh ar an idirlíon le linn Seachtain na Daonscoile. A thúisce atá sé réidh beidh sé ar an suíomh anseo. Guímid Rath Dé agus Sláinte bhuan ar Lucht na Daonscoile agus ar ár gcáirde go léir sa tír seo agus thar lear.


A fundamental part of Daonscoil na Mumhan is the camaraderie of friends who delight in a weeklong immersion in Irish language and culture in Gaeltacht na Rinne. The sharing of duties, meals, stories and songs contribute to the overall enjoyment. Unfortunately for the second successive year the restrictions imposed because of Covid 19 preclude us from gathering physically. That is severely disappointing.

We are presently working on a plan to bring you as much as possible online by way of talks, classes and activities during the week of Daonscoil. That will be posted on this site as early as possible for your participation.

Go gcumhdaí Dia sibh.
Irene Ní Fhlanagáin (Cathaoirleach) Aingeal Tóibín (Rúnaí).

Ar son an choiste.
Seachtain de chainteanna, imeachtaí agus craic i nGaeltacht na nDéise / A week of talks, activities and friendship in the Waterford Gaeltacht.

Clár/Programme   |   Suíomh/Location   |   Daonscoil   |   Cláraigh/Register   |   Aoichainteoirí   |


Daonscoil

Cuspóir agus Fealsúnacht
Bunaíodh Daonscoil na Mumhan mar sheachtain chaidrimh agus oideachais do dhaoine fásta a labraíonn an Ghaeilge - seacht lá ina shnaidhmfí forbairt chultúrtha agus foghlaim, cairdeas agus canadh, ceol agus cadráil, éisteacht le malairt tuairime agus lorg fios fátha. Sos é freisin ó thiaráil na bliana fada, saoire in aice na farraige.

Bíonn fís na hÉireann athGhaelaithe mar chúlra don Daonscoil agus déantar talamh slán de gur rí-thábhachtach don náisiún ár dteanga féin a bheith á labhairt.

Aims and History
The Munster Folk School was established in 1953 as an educational week for adults mostly. The educational methods used ensure a most enjoyable week is had by all - lectures, debates, symposia, classes for all levels of Irish language competence, poetry reading, recitals, recitation and poetry writing, art classes, a variety of games, swimming, hill walking, bus tours, music, choral singing and more.

A vision of Ireland where the Irish language flourishes imbues everything we do at the Daonscoil. As is obvious, all aspects of Irish culture are encouraged.

Stair na Daonscoile
I 1952 mhol Pádraig Ó hÍceadha, feirmeoir óg ó Dhúthalla, gur chóir tionól seachtaine do Ghaeilgeoirí a eagrú gach bliain. Ghlac Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge leis an moladh seo agus deineadh amhlaidh.

Le comhoibriú ón bhFear Mór, Bainisteoir Choláiste na Rinne sna Déise, bhí an chéad tionól sa Rinn. Agus is i gColáiste na Rinne a tionóladh gach Daonscoil ó shin i leith. Níor tugadh "Daonscoil" ar an ócáid go ceann tamaill agus ní bhíodh aon téama faoi leith don tseachtain sna blianta tosaigh. Ní ba dhéanaí socraíodh ar théama a roghnú don scoil. Mar shampla ba é téama 2002 "Caoga Bliain faoi Bhláth".

Lean Pádraig Ó hÍceadha mar Stiúrthóir na Daonscoile ó 1953 go 1999. Tá Pádraig Ó Dálaigh ina Chisteoir ó 1958 i leith. Bhí a lán daoine eile, leis, a chaith a ndúthracht leis an tionsnamh.

Ó 1996 i leith bíonn Daonscoil an Fhómhair i nGuagán Barra, in Iarthar Chorcaí. Deireadh seachtaine i Mí Dheireadh Fómhair a roghnaítear don ócáid seo.

Seoladh leabhar cuimhní in ómós do Phádraig Ó hÍceadha sa Rinn i 2002.

History of the Daonscoil
Since its inception in 1953 at the suggestion of a young farmer, Pádraig Ó hÍceadha, the Daonscoil has been held at Coláiste na Rinne (Ring College) in County Waterford. In later years, a debate and discussion theme has been set each year. In 2002, for example, to celebrate the Daonscoil's 50th Anniversary, the theme was "Caoga Bliain Faoi Bhláth".

An additional autumn Folk School has also been held since 1996 in Guagán Barra in County Cork. It, too, has a special theme.


Suíomh

Léarscáil/Map

Bíonn Daonscoil na Mumhan ar siúl i gColáiste na Rinne, Rinn Ó gCuanach gach aon bhliain. Is suíomh an-oiriúnach í an Coláiste ar imeall Bhá Dhún Garbhán. Tá Dún Garbhán i ngiorracht cúpla nóiméad dón Choláiste. Tá tarraingt ar thránna fíoráille sa dúthaigh agus na Comaraigh mhaorga in aice láimhe.

Coláiste na Rinne Latitude: 52.050379 | Longitude: -7.590866

Coláiste na Rinne is located in Ring in the heart of Gaeltacht na nDéise in west Co. Waterford. It lies ten minutes drive off the national route numbered the N25 which connects Cork city (80Km) and Waterford City (50Km) and further to Rosslare harbour (90Km). There are several exits off the N25 which lead to Gaeltacht na nDéise and to Coláiste na Rinne. The most convenient is the route number R674 which leads off the N25 ten minutes outside the beautiful coastal town of Dungarvan in the direction of Cork.


Clár

Dé Domhnaigh, 18ú
6.00 i.n.Tae
7.00 i.n. CLÁRÚ
7.30 i.n. Oscailt Oifigiúil
8.00 i.n. Amhránaíocht ar an sean-nós le Anne Mulqueen
9.00 i.n. Fáiltiú agus seisiún ceoil
Dé Luain, 19ú
9.30 r.n. Ranganna
9.45 r.n. Ceardlann Drámaíochta le Déaglán Turraoin
11.30 r.n. Léacht an Lae : Cillian Ó Donnabháin
2.15 i.n. Filíocht le Áine Uí Fhoghlú
7.15 i.n. Quiz Boird
9.15 i.n. Ceardlann Rince
Dé Máirt, 20ú
9.30 r.n. Ranganna
10.00 r.n. Filíocht le Áine Uí Fhoghlú
11.30 r.n.Léacht an Lae: Criostóir Ó Beaglaoich
2.30 i.n. Ceardlann Filíochta/ Scríbhneoireacht Chruthaitheach le Áine Uí Fhoghlú
8.00 i.n. Seoladh “An Linn Bhuí XXIII’
Dé Céadaoin, 21ú
9.30 r.n. Ranganna
10.00 r.n. Filíocht le Áine Uí Fhoghlú
11.30 r.n.Léacht an Lae: Dr. Caitríona Breathnach
2.15 i.n. Siúlóid Treoraithe
7.30 i.n. Seoladh Leabhair ag Áine Uí Fhoghlú san Ionad Phobail
8.30 i.n. Oíche Rince le banna ceoil
Déardaoin, 22ú
8.30 r.n. Ranganna
10.00 r.n.Filíocht le Áine Uí Fhoghlú
11.30 r.n. Siompósiam le haíonna Spóirt
7.00 i.n. Aifreann na Daonscoile
8.30 i.n. Ceolchoirm san Ionad Phobail
Dé hAoine, 23ú
9.30 r.n. Ranganna
10.00 r.n. Filíocht le Áine Uí Fhoghlú
11.30 r.n. Ceardlann Drámaíochta. Déaglán Turraoin agus Aisteoirí an tSeanphobail
2.00 i.n. Scaradh na gCarad

Táille an chúrsa amháin: €90

Táille le lóistín:

# LáDaoine FástaMic LéinnPáistí
1€90€60€45
2€180€120€80
3€260€180€115
4€330€220€145
5€370€260€175

Aoichainteoirí

Cillian Ó Donnabháin, Criostóir Ó Beaglaoich, Caitríona Breathnach, Dara Ó Cinnéide

Dé Luain, 19 Lúnasa, Léacht an Lae:
Ár gcultúr: an ionann é sa bhaile is thar sáile? le Cillian Ó Donnabháin

Corcaíoch é Cillian a bhí gach samhradh is é óg ag Daonscoil na Mumhan sa Rinn agus is mór an taitneamh a bhain sé as. Tar éis dó críochnú i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh chaith sé seal i bPadua na hIodáile, in Oxford, sa Hág agus i Munich, áit a bhfuil sé ina fheidhmeannach le hOifig Eorpach na bPaitinní. Tá ceathrar páiste ar féin agus Emma. Chomh maith le bheith ina thraenálaí d’fhoireann sóisear Munich Colmcilles, tá sé ina bhall den Munich Irish Network a eagraíonn Paráid Lá lé Pádraig, an ceann is mó ar Mhór-roinn na hEorpa. Is iomaí oíche reachtáilte aige thall idir Bloomsday, Beckett agus Brexit. 

Dé Máirt, 20 Lúnasa, Léacht an Lae:
Ó hAdhmaid go Ceol: An Bheidhlín le Criostóir Ó Beaglaoich

Chaith Criostóir 34 bliana ag múineadh sa bhunscoil. Tá roinnt mhaith bheidhlín déanta aige ach deisiúcháin is mó a dhéanann sé anois. An slat tomhais is nó a bhíonn aige ar bheidhlín ná an fhuaim a thagann uaithi.

Dé Céadaoin, 21 Lúnasa, Léacht an Lae:
Trasteangú agus Débhéascna i nGaeltacht na nDéise - ‘At obair it’s different, obair is as Béarla’
le Caitríona Breathnach

Is ó Chúl Rua sa Seana Phobal do Chaitríona Breathnach ó dhúchas, atá ag feidhmiú mar Oifigeach Gaeilge i gColáiste Mhuire gan Smál. Tá BA sa Nua-Ghaeilge agus sa Tír Eolas aici mar aon le MPhil sa NuaGhaeilge ó Choláiste na hOllscoile i gCorcaigh. I nDeireadh Fómhair na bliana seo caite bhain sí Dochtúireacht amach ó Ollscoil Luimnigh i réimse na Teangeolaíochta Feidhmí, ba é teideal a tráchtas ná Cad a spreagann rogha laethúil teanga sa Ghaeltacht - Anailís ar an rogha teanga i nGaeltacht na nDéise. Is comh-údar í ar acmhainn oideachais dátheangach, ‘Éire na Lochlannach: Turas Nua Taiscéalta’ foilsithe ag Aonad Forbartha Curaclaim CMgS i 2014 agus ar Plean Teanga na nDéise 2018 – 2024 a foilsíodh anuraidh.

Déardaoin, 22 Lúnasa: Siompósiam Spóirt

Cathaoirleach: Mícheál Ó Drisleáin

Aíonna spóirt:
Dara Ó Cinnéide, iar-pheileadóir agus captaen ar Chiarraí nuair a bhuaigh siad Craobh Uile-Éireann sa mbliain 2004 agus atá anois ina iriseoir le RTÉ Raidió na Gaeltachta.

Claire O'Connor, imreoir camógaíochta le Loch Garman, a bhfuil cúpla ghradam All-Star aici agus a bhíonn mar thráchtaire spórt ar Seó Spóirt TG4 agus ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.


IBAN IE47 AIBK 93547606303053
BIC AIBKIE2D
Account name: Daonscoil na Mumhan Teoranta.