Teagmháil / Contact
E-phost: aingealtoibin@gmail.com

Liam Mac Cionnaith,
Cisteoir na Daonscoile,
Móin Minit,
Cathair Chinn Lis,
Co. Luimní

Daonscoil na Mumhan Cúrsa Gaeilge

17-19 Lúnasa 2021


Seo thíos Clár na Daonscoile mar atá leagtha amach don bhliain seo 2021. Is féidir freastal ar na himeachtaí seo go léir saor in aisce ach caithfear clárú chun go seolfar nasc chugat. Chun clárú, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a sheoladh chuig: aingealtoibin@gmail.com

Ag clárú duit, tá cead á thabhairt agat dúinn do ríomhphost a úsáid chun tú a choinneáil ar an eolas faoi imeachtaí breise a eagrófar i rith na bliana. Beidh fáilte agus fiche romhat ag an Daonscoil ar ‘Zúm’.

Cúrsa na Múínteoirí: Ní bheidh an cúrsa seo ar siúl i mbliana.


This year’s programme has been organised as follows. All events are free to attend but you will need to register in order to receive a link for participation. To register, please send your email address to: aingealtoibin@gmail.com

By registering you will be giving consent to keep you informed of additional events which will be going ahead during the year.

We look forward to welcoming you “Virtually”.

Go gcumhdaí Dia sibh.
Irene Ní Fhlanagáin (Cathaoirleach) Aingeal Tóibín (Rúnaí).

Ar son an choiste.
Seachtain de chainteanna, imeachtaí agus craic i nGaeltacht na nDéise / A week of talks, activities and friendship in the Waterford Gaeltacht.

Clár/Programme   |   Daonscoil   |


Daonscoil

Cuspóir agus Fealsúnacht
Bunaíodh Daonscoil na Mumhan mar sheachtain chaidrimh agus oideachais do dhaoine fásta a labraíonn an Ghaeilge - seacht lá ina shnaidhmfí forbairt chultúrtha agus foghlaim, cairdeas agus canadh, ceol agus cadráil, éisteacht le malairt tuairime agus lorg fios fátha. Sos é freisin ó thiaráil na bliana fada, saoire in aice na farraige.

Bíonn fís na hÉireann athGhaelaithe mar chúlra don Daonscoil agus déantar talamh slán de gur rí-thábhachtach don náisiún ár dteanga féin a bheith á labhairt.

Aims and History
The Munster Folk School was established in 1953 as an educational week for adults mostly. The educational methods used ensure a most enjoyable week is had by all - lectures, debates, symposia, classes for all levels of Irish language competence, poetry reading, recitals, recitation and poetry writing, art classes, a variety of games, swimming, hill walking, bus tours, music, choral singing and more.

A vision of Ireland where the Irish language flourishes imbues everything we do at the Daonscoil. As is obvious, all aspects of Irish culture are encouraged.

Stair na Daonscoile
I 1952 mhol Pádraig Ó hÍceadha, feirmeoir óg ó Dhúthalla, gur chóir tionól seachtaine do Ghaeilgeoirí a eagrú gach bliain. Ghlac Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge leis an moladh seo agus deineadh amhlaidh.

Le comhoibriú ón bhFear Mór, Bainisteoir Choláiste na Rinne sna Déise, bhí an chéad tionól sa Rinn. Agus is i gColáiste na Rinne a tionóladh gach Daonscoil ó shin i leith. Níor tugadh "Daonscoil" ar an ócáid go ceann tamaill agus ní bhíodh aon téama faoi leith don tseachtain sna blianta tosaigh. Ní ba dhéanaí socraíodh ar théama a roghnú don scoil. Mar shampla ba é téama 2002 "Caoga Bliain faoi Bhláth".

Lean Pádraig Ó hÍceadha mar Stiúrthóir na Daonscoile ó 1953 go 1999. Tá Pádraig Ó Dálaigh ina Chisteoir ó 1958 i leith. Bhí a lán daoine eile, leis, a chaith a ndúthracht leis an tionsnamh.

Ó 1996 i leith bíonn Daonscoil an Fhómhair i nGuagán Barra, in Iarthar Chorcaí. Deireadh seachtaine i Mí Dheireadh Fómhair a roghnaítear don ócáid seo.

Seoladh leabhar cuimhní in ómós do Phádraig Ó hÍceadha sa Rinn i 2002.

History of the Daonscoil
Since its inception in 1953 at the suggestion of a young farmer, Pádraig Ó hÍceadha, the Daonscoil has been held at Coláiste na Rinne (Ring College) in County Waterford. In later years, a debate and discussion theme has been set each year. In 2002, for example, to celebrate the Daonscoil's 50th Anniversary, the theme was "Caoga Bliain Faoi Bhláth".

An additional autumn Folk School has also been held since 1996 in Guagán Barra in County Cork. It, too, has a special theme.


Clár

An Mháirt: 17ú
10.00-10.45Rang Amhránaíochta le Áine Ní Fhiannusa
11.00-12.00Léacht an Lae - Séamie Ó Néill
2.00-3.00Filíocht / Litríocht - Áine Uí Fhoghlú
An Chéadaoin: 18ú
10.00-10.45Grianghrafadóireacht - Liam Suipéal
11.00-12.00Léacht an Lae - Treasa Ní Dhochartaigh
2.00-3.00Filíocht / Litríocht - Áine Uí Fhoghlú
An Déárdaoin: 19ú
10.00-10.45Amhránaíocht - Áine Ní Fhiannusa
11.00-12.00Léacht an Lae - Donnchadh Ó Treasaigh
2.00-3.00Tráth na gCeist - (5 bhabhta x 6 cheist)
7.00-8.00Clabhsúr agus Airneán - Anne Mulqueen agus aíonna