Teagmháil / Contact
E-phost: aingealtoibin@gmail.com

Liam Mac Cionnaith,
Cisteoir na Daonscoile,
Móin Minit,
Cathair Chinn Lis,
Co. Luimní

Daonscoil na Mumhan Cúrsa Gaeilge

Sábháil an dáta
Beidh Daonscoil na Mumhan 2023 ar siúl ón 13 go dtí an 18 Lúnasa seo chughainn. “70 bliain faoi bhláth” a bheidh mar théama againn i mbliana. Tuilleadh eolais ag teacht.

Save the date
Daonscoil na Mumhan 2023 will take place from the 13th to the 18th of August next. This year’s theme will be “70 years in bloom”. More information will follow.

Téama: "Comóradh an Chéid: Saorstát agus Neamhspleáchas"

Daonscoil na Mumhan 2022 - Clár

Foirm Chlárúcháin 2022 (pdf)

Domhnach 14ú
5i.n.Clárú
6i.n.Tae
7i.n.Oscailt Oifigiúil le Tomás Ó Céilleachair
7.30i.n.Seisiún Amhránaíochta le hAnne Mulqueen
8.30i.n.Airneán
Luan 15ú
9.30r.n.Rang Amhránaíochta le hÁine Ni Fhiannusa
10.15r.n.Rang Filíochta le Colm Ó Ceallacháin/Rang Drámaíochta le Bernadette Watson
11.00r.n.Sos tae nó caifé
11.30r.n.Léacht an lae le Gearóid Denvir: "Dán Fine agus Dán Duine: Trí Glúine Gaedheal le Pádraig Ó Miléadha"
2.00i.n.Bronnadh Pháipéirí Uí Mhileadha
Máirt 16ú
9.30r.n.Rang Amhránaíochta
10.15r.n.Rang Filíochta/Drámaíochta
11.00r.n.Sos tae/caifé
11.30r.n.Léacht an lae le Seán Ó Laoi: "1922-2022: Folaithe i gceo na haimsire"
8.00i.n.Seoladh Leabhair
Céadaoin 17ú
9.30r.n.Rang Amhránaíochta
10.15r.n.Ceardlann Próis/Rang Drámaíochta
11.00r.n.Sos tae/caifé
11.30r.n.Cúirt Filíochta
8.00i.n.Quiz Boird
Déardaoin 18ú
9.30r.n.Rang Amhránaíochta
10.15r.n.Rang Filíochta/Drámaíochta
11.00r.n.Sos tae/caifé
11.30r.n.Léacht an lae le Máirín Ní Ghadhra: "Leathchéad bliain den chraoltóireacht Gaeilge"
7.00i.n.Aifreann na Daonscoile
8.30i.n.Ceolchoirm na Daonscoile le "Cúl Ceoil"
Aoine 19ú
9.30r.n.Rang Amhránaíochta
10.15r.n.Rang Filíochta/Drámaíochta
11.00r.n.Sos tae/caifé
11.30r.n.Taispeántas Drámaíochta
2.00i.n.Scaradh na gCarad

Nótaí beathaisnéise - Biographies

Gearóid Denvir
Baile Átha Cliathach é Gearóid Denvir agus tá cónaí air le fada i gCnoc na hAille, Indreabhán, i nGaeltacht Chonamara. Bhí sé ina Ollamh Bunaithe le Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus chaith sé sealanna ag teagasc in Ollscoil Hamburg, An Coláiste Ollscoil, Baile Átha Cliath, Boston College agus Ollscoil Toronto. I measc na leabhar atá foilsithe aige ar ghnéithe éagsúla de litríocht agus de chultúr na Gaeilge tá Aistí Phádraic Uí Chonaire (1978), Cadhan Aonair: Saothar Liteartha Mháirtín Uí Chadhain (1987), An Dúil is Dual (1991), Amhráin Choilm de Bhailís (1996), Litríocht agus Pobal (1997), Duanaire an Chéid (2000) agus Sé an Saol an Máistir: Filíocht Learaí Phádraic Learaí Uí Fhínneadha (2010). Ina theannta sin tá dhá leabhar filíochta foilsithe aige, Iomramh Aigne (1976) agus Trudaireacht (1983). Tá riar maith alt foilsithe freisin aige i nGaeilge, i mBéarla agus i bhFraincis in irisí éagsúla léannta agus liteartha in Éirinn agus thar lear. Tá sé ina chathaoirleach ar Choláiste Chamuis a bhunaigh sé sa bhliain 1973. Tá suim mhór aige i gcúrsaí spóirt, go mór mór sa pheil agus san iománaíocht, agus tá sé gníomhach i gcónaí lena chlub áitiúil, Cumann Mhichíl Bhreathnaigh.


Seán Ó Laoi
Is Corcaíoch go smior é Seán Ó Laoi. Is teagascóir ollscoile é in Ionad na Gaeilge Labhartha COC/UCC agus ina theannta san, is é Cathaoirleach Ghael-Taca é. Fear mór spóirt is ea é. Chaith sé tamall ag obair ar an gCeathrú Rua leis an gcomhlacht aistriúcháin, Europus Teo.Tá an-suim aige i gcúrsaí iriseoireachta. Chaith sé 3 bliana ag scríobh don nuachtán laethúil, Lá. Is fear cathrach é agus tá cur amach aige ar Chorcaigh na Gaeilge. Múineann sé sainchúrsa iriseoireachta agus sainchúrsaí Gramadaí Ionad na Gaeilge Labhartha mar aon le ranganna foirne do bhaill foirne na hOllscoile.


Máírín Ní Ghadhra
Tá ós cionn tríocha bliain caite ag Máírín Ní Ghadhra ag obair le craoltóireacht na Gaeilge idir raidió agus teilifís. Tar éis blianta fada ag obair ar chláracha nuachta de chiud Raidió na Gaeltachta is ag an deireadh seachtaine a bhíonn sí le cloisteáil anois leis an gclár An tSeachtain, clár cúrsaí reatha plé agus cainte. Is í a chuireann clár seachtainiúil cúrsaí reatha TG4 7Lá i láthair freisin. Tá suim ar leith aice sa bpolaitíocht agus tá tuairisciú déanta aice ar thoghcháin chomh fada ó bhaile leis an Aifric Theas, na Stát Aontaithe agus Albain. Rugadh agus tógadh Máirin sna Forbacha i gContae na Gaillimhe ach tá sí ina cónaí le fiche bliain ar an gCeathrú Rua lena fear céile agus a beirt iníon. Ba ghnáth lei féin agus muintir Uí Ghadhra ar fad freastal ar Dhaonscoil na Mumhan gach samhraidh le linn a hóige.


Colm Ó Ceallacháin
Rugadh i gCorcaigh Colm Ó Ceallacháin. Tá sé i mbun na ceardlainne scríbhneoireachta 'Peann agus Pár' i leabharlann Shráid an Chapaill Bhuí ó 2018. Foilsíodh dánta leis insan Strokestown Poetry Anthology 4 agus in Aneas 1. D'fhoilsigh Leabhar Breac a dhara cnuasach gearrscéalta, Ré na bhFathach, i 2021, leabhar a bhain áit amach ar ghearrliosta Leabhar Gaeilge na Bliana ag an Post Book Awards, 2021.

Daonscoil na Mumhan 2022 - Táillí

Foirm Chlárúcháin 2022 (pdf)

Táille le lóistín:

# LáDaoine FástaScoláirí Triú Leibhéal
1€90€60
2€180€120
3€260€180
4€330€220
5€370€260

Táille gan lóistín: €100

Daonscoil

Cuspóir agus Fealsúnacht
Bunaíodh Daonscoil na Mumhan mar sheachtain chaidrimh agus oideachais do dhaoine fásta a labraíonn an Ghaeilge - seacht lá ina shnaidhmfí forbairt chultúrtha agus foghlaim, cairdeas agus canadh, ceol agus cadráil, éisteacht le malairt tuairime agus lorg fios fátha. Sos é freisin ó thiaráil na bliana fada, saoire in aice na farraige.

Bíonn fís na hÉireann athGhaelaithe mar chúlra don Daonscoil agus déantar talamh slán de gur rí-thábhachtach don náisiún ár dteanga féin a bheith á labhairt.

Aims and History
The Munster Folk School was established in 1953 as an educational week for adults mostly. The educational methods used ensure a most enjoyable week is had by all - lectures, debates, symposia, classes for all levels of Irish language competence, poetry reading, recitals, recitation and poetry writing, art classes, a variety of games, swimming, hill walking, bus tours, music, choral singing and more.

A vision of Ireland where the Irish language flourishes imbues everything we do at the Daonscoil. As is obvious, all aspects of Irish culture are encouraged.

Stair na Daonscoile
I 1952 mhol Pádraig Ó hÍceadha, feirmeoir óg ó Dhúthalla, gur chóir tionól seachtaine do Ghaeilgeoirí a eagrú gach bliain. Ghlac Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge leis an moladh seo agus deineadh amhlaidh.

Le comhoibriú ón bhFear Mór, Bainisteoir Choláiste na Rinne sna Déise, bhí an chéad tionól sa Rinn. Agus is i gColáiste na Rinne a tionóladh gach Daonscoil ó shin i leith. Níor tugadh "Daonscoil" ar an ócáid go ceann tamaill agus ní bhíodh aon téama faoi leith don tseachtain sna blianta tosaigh. Ní ba dhéanaí socraíodh ar théama a roghnú don scoil. Mar shampla ba é téama 2002 "Caoga Bliain faoi Bhláth".

Lean Pádraig Ó hÍceadha mar Stiúrthóir na Daonscoile ó 1953 go 1999. Tá Pádraig Ó Dálaigh ina Chisteoir ó 1958 i leith. Bhí a lán daoine eile, leis, a chaith a ndúthracht leis an tionsnamh.

Ó 1996 i leith bíonn Daonscoil an Fhómhair i nGuagán Barra, in Iarthar Chorcaí. Deireadh seachtaine i Mí Dheireadh Fómhair a roghnaítear don ócáid seo.

Seoladh leabhar cuimhní in ómós do Phádraig Ó hÍceadha sa Rinn i 2002.

History of the Daonscoil
Since its inception in 1953 at the suggestion of a young farmer, Pádraig Ó hÍceadha, the Daonscoil has been held at Coláiste na Rinne (Ring College) in County Waterford. In later years, a debate and discussion theme has been set each year. In 2002, for example, to celebrate the Daonscoil's 50th Anniversary, the theme was "Caoga Bliain Faoi Bhláth".

An additional autumn Folk School has also been held since 1996 in Guagán Barra in County Cork. It, too, has a special theme.