Teagmháil / Contact
E-phost: aingealtoibin@gmail.com

Liam Mac Cionnaith,
Cisteoir na Daonscoile,
Móin Minit,
Cathair Chinn Lis,
Co. Luimní

Daonscoil na Mumhan Cúrsa Gaeilge

Cruinniú Cinn Bhliana 2021
Beidh Cruinniú Cinn Bhliana Daonscoil na Mumhan ar siúl ar an Satharn 13 Samhain, 2021, in Óstán na Páirce, Dún Garbhán, ag tosú ar 2 i.n. Fáilte roimh chách.
Annual General Meeting 2021
The Annual General Meeting of Daonscoil na Mumhan will take place on Saturday November 13th in the Park Hotel, Dungarvan, beginning at 2 pm. All are welcome.

Sraith Cainteanna ag Daonscoil na Mumhan 21/22

Beidh sraith cainteanna á sheoladh ag an Daonscoil ar líne ó mhí na Samhna 2021 go dtí Aibreán 2022 ar an gcéad Mháirt de gach mhí, ó 7 i.n. go dtí 8 i.n. Is féidir clárú ar líne trí cliceáil anseo. Beidh táille €30 don sraith iomlán. Seo an clár:

2 SamhainAnnraoi de Paor
7 NollaigCatherine Foley
4 EanáirMac Dara Mac Donncha
1 FeabhraSorcha Ní Chéilleachair
1 MártaRóisín Nic an tSíthigh
5 AibreánTomás Mac Conmara

Ag súil go mór sibh a fheiceáil ar líne.


An online series of talks is being organised as part of Daonscoil na Mumhan from November 2021 to April 2022 on the first Tuesday of each month, from 7-8 pm. Click here for online registration. The fee is €30 for the entire series. The programme is as follows:

November 2ndAnnraoi de Paor
December 7thCatherine Foley
January 4thMac Dara Mac Donncha
February 1stSorcha Ní Chéilleachair
March 1stRóisín Nic an tSíthigh
April 5thTomás Mac Conmara

Looking forward to seeing you all online.

Daonscoil

Cuspóir agus Fealsúnacht
Bunaíodh Daonscoil na Mumhan mar sheachtain chaidrimh agus oideachais do dhaoine fásta a labraíonn an Ghaeilge - seacht lá ina shnaidhmfí forbairt chultúrtha agus foghlaim, cairdeas agus canadh, ceol agus cadráil, éisteacht le malairt tuairime agus lorg fios fátha. Sos é freisin ó thiaráil na bliana fada, saoire in aice na farraige.

Bíonn fís na hÉireann athGhaelaithe mar chúlra don Daonscoil agus déantar talamh slán de gur rí-thábhachtach don náisiún ár dteanga féin a bheith á labhairt.

Aims and History
The Munster Folk School was established in 1953 as an educational week for adults mostly. The educational methods used ensure a most enjoyable week is had by all - lectures, debates, symposia, classes for all levels of Irish language competence, poetry reading, recitals, recitation and poetry writing, art classes, a variety of games, swimming, hill walking, bus tours, music, choral singing and more.

A vision of Ireland where the Irish language flourishes imbues everything we do at the Daonscoil. As is obvious, all aspects of Irish culture are encouraged.

Stair na Daonscoile
I 1952 mhol Pádraig Ó hÍceadha, feirmeoir óg ó Dhúthalla, gur chóir tionól seachtaine do Ghaeilgeoirí a eagrú gach bliain. Ghlac Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge leis an moladh seo agus deineadh amhlaidh.

Le comhoibriú ón bhFear Mór, Bainisteoir Choláiste na Rinne sna Déise, bhí an chéad tionól sa Rinn. Agus is i gColáiste na Rinne a tionóladh gach Daonscoil ó shin i leith. Níor tugadh "Daonscoil" ar an ócáid go ceann tamaill agus ní bhíodh aon téama faoi leith don tseachtain sna blianta tosaigh. Ní ba dhéanaí socraíodh ar théama a roghnú don scoil. Mar shampla ba é téama 2002 "Caoga Bliain faoi Bhláth".

Lean Pádraig Ó hÍceadha mar Stiúrthóir na Daonscoile ó 1953 go 1999. Tá Pádraig Ó Dálaigh ina Chisteoir ó 1958 i leith. Bhí a lán daoine eile, leis, a chaith a ndúthracht leis an tionsnamh.

Ó 1996 i leith bíonn Daonscoil an Fhómhair i nGuagán Barra, in Iarthar Chorcaí. Deireadh seachtaine i Mí Dheireadh Fómhair a roghnaítear don ócáid seo.

Seoladh leabhar cuimhní in ómós do Phádraig Ó hÍceadha sa Rinn i 2002.

History of the Daonscoil
Since its inception in 1953 at the suggestion of a young farmer, Pádraig Ó hÍceadha, the Daonscoil has been held at Coláiste na Rinne (Ring College) in County Waterford. In later years, a debate and discussion theme has been set each year. In 2002, for example, to celebrate the Daonscoil's 50th Anniversary, the theme was "Caoga Bliain Faoi Bhláth".

An additional autumn Folk School has also been held since 1996 in Guagán Barra in County Cork. It, too, has a special theme.